Tranh bình hoa lan dát vàng nền đỏ (13x26cm)

3,000,000 9.25